Oprofilowanie drukarki (profil RGB lub CMYK) przy pomocy spektrofotometru X-Rite i1Pro 2 – 100PLN